Mlatese proverbs

 • Agħmel il-ġid u nsih, agħmel id-deni u ftakar fih.(Do good things and forget them, do bad things and remember them.)
 • Agħtini xortija u itfagħni l-baħar.(Give me the luck and throw me at sea.)
 • April ħobżna fil-mindil. (In April our bread is in the cloth.)
 • Alla ma jħallasx bin-nhar ta’ Sibt. (God doesn’t pay on Saturdays.)
 • Bajda tas-sultan titħallas b’dundjan. (A king’s egg is bought with a turkey.)
 • Bil-flus tagħmel triq fl-baħar. (With money one can build a road on the sea.)
 • Fejn tħobb il-qalb jimxu r-riġlejn. (The legs go where the heart loves.)
 • Fl-aħħar tal-mazzita ssib iż-żbiba. (At black pudding’s end you’ll find a raisin.)
 • Ġurdien xiħ ma jiekolx ġobon. (An old mouse does not eat cheese.)
 • Ġirienek f’darek, ġurdien f’għamarek. (Neighbours in your house are like a mouse in your furniture.)
 • Ħadd ma jagħmel xejn għal xejn. (Nobody makes nothing for nothing.)
 • Ħanżir taqtagħlu denbu ħanżir jibqa’. (A pig without a tail is still a pig.)
This entry was posted in Mlatese, Story. Bookmark the permalink.